Sākums / Notikumi

Notikumi

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A1.2. līmenis) – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Programma paredzēta dalībniekiem ar minimālām priekšzināšanām, tiks ieļautas tēmas atbilstoši A līmeņa 2. pakāpei.

Programmā dalībnieki iemācīsies komunicēt par  tēmām:

- Personas dati. Personu apliecinošie dokumenti. Iepazīšanās un dažādas pieklājības frāzes.

- Ģimenes locekļi. Ģimenes ikdiena. Notikumi ģimenes dzīvē. Svētku tradīcijas ģimenē. Ikdiena.

- Dzīvesvieta. Mana māja. Pilsēta. Transports. Attālums, kustība, virziens. Ceļošana.

Valodas kompetencē dalībnieki pastiprinās zināšanas un prasmes par tēmām:

Burti, skaņas, izruna, "būt" lietojumu, lietvārds: vienskaitlis un daudzskaitlis, artikuli, vietniekvārdi, darbības vārdi: vienkāršā tagadne, jautājumu veidošana.

 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 27.09.2021 līdz 20.12.2021

  50h

  15 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1.2. līmenis) – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Programma paredzēta dalībniekiem ar priekšzināšanām B1 līmenī, tiks ieļautas tēmas atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei.
Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pastiprinātu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas ir nepieciešami  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 līmenim (padziļināti).
Programmā dalībnieki attīsta prasmes komunicēt par  tēmām:
personas identifikācija, ceļošana, problēmu risināšana, darba pienākumi un laika trūkums, darba intervija, veselīgs dzīvesveids, valstis un tradīcijas, raksturs un emocijas, ģimenes attiecības, pārtika u. c.
Valodas kompetencē dalībnieki pastiprinās zināšanas un prasmes par saliktu teikumu lietošanu argumentācijas izteikšanai, darbības vārda saliktie laiki, darbības vārda nākotnes formas, modālie darbības vārdi, saliktie teikumi.
Pirms kursiem dalībniekiem būs jāaizpilda tests, lai noteiktu savu zināšanu un prasmju līmeni.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 22.09.2021 līdz 15.12.2021

  50h

  13 (0 brīvas)

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, bez priekšzināšanām) – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Forza! Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (līmenis A1.1.) 

Nepilnu trīs mēnešu garumā būs iespēja apgūt itāļu valodas pašus pamatus, dalībnieki varēs minimāli komunicēt sadzīviskās situācijās. Kurš ir pabijis Itālijā zina, ka tā ir valsts, kur dažkārt pat nevar “izsprukt” ar labām angļu valodas zināšanām. Bet itāļi ļoti novērtēs, ja kaut minimāli mēģināsiet runāt viņu skanīgajā valodā. Kursa laikā tiks aplūkotas situācijas bārā, restorānā, veikalā, transportā, ceļojumā, nodarbībās dalībnieki uzzinās par lietām, kas ir svarīgas: kas patīk, ar ko nodarbojaties, kā atpūšaties, kādi ir laikapstākļi jūsu zemē, u.t.t.. Dalībnieki uzzinās, kā var pasūtīt itāļu rīta brokastu cornetto! Tiks apgūta gramatika, lai zinātu, kas ir valodas pamatā. Nodarbībās tiks spēlētas galda spēles, apgūstot svarīgākos darbības vārdus, veikalu nosaukumus, kur iegādāties attiecīgās preces. Pieejot mācībām ar radošumu un prieku, neizpaliks arī rezultāts!    

Valodas kurss paredzēts itāļu valodas apguvei kursa dalībniekiem bez priekšzināšanām (A1.1. līmenī). Kursa valoda: latviešu – itāļu/itāļu – latviešu.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 05.10.2021 līdz 16.12.2021

  50h

  14 (0 brīvas)

Mūsdienīgs un efektīvs izglītības iestādes vadītājs. 4. modulis. (Kursi notiek attālināti) Kursi tikai skolu direktoriem.

Skolu direktori skolu direktori

4. modulis. Ceļš uz izglītības kvalitāti. 1. Organizācijas mērķi un vērtības un darbinieki – vienots ceļš uz rezultātu. 2.Dati, to nepieciešamība, ieguve, analīze un tālākā nozīme plānošanā. 3.Kvalitatīvs mācību process un tā izvērtēšana: Kas mums sanāk, kas jāpilnveido, ko darīsim tālāk?

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 02.11.2021 līdz 03.12.2021

  6h

  25 (4 brīvas)

Mūsdienīgs un efektīvs izglītības iestādes vadītājs. 4. modulis. (Kursi notiek attālināti)Kursi tikai pirmsskolu vadītājiem.

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas vaditāji

4. modulis. Ceļš uz izglītības kvalitāti. 1. Organizācijas mērķi un vērtības un darbinieki – vienots ceļš uz rezultātu. 2.Dati, to nepieciešamība, ieguve, analīze un tālākā nozīme plānošanā. 3.Kvalitatīvs mācību process un tā izvērtēšana: Kas mums sanāk, kas jāpilnveido, ko darīsim tālāk?

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 02.11.2021 līdz 03.12.2021

  6h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (Kursu 2. nod. tiek pārcelta uz 1. decembri)

Visi skolotāji

1. nodarbībā:
-Bērnu tiesību galvenie principi.
- Vardarbības galvenie motīvi un pieaugušo cilvēku kompetences instrumenti.
2. nodarbībā: 
-Vardarbības veidi,.
- Efektīvas saskarsmes stratēģijas.
- Palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 15.11.2021 līdz 01.12.2021

  6h

  25 (0 brīvas)

Projekts "ES". 1.Modulis "Domāšanas maiņa. Dzīves pielāgošanās. Pašmotivācija. Uzturs un domāšana." (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

Domāšana ir dzīves laikā attīstāma prasme, un tās kvalitāte ir atkarīga no ikdienas ieradumiem. Domāšana līdzīgi ķermenim ir trenējama visas dzīves garumā, ja grib uzturēt tās elastību un kvalitāti. Nodarbībā iegūsiet praktiskus ieteikumus un zināšanas ikdienā, kas palīdzēs stiprināt domāšanas kvalitāti un tās izturību. Pašmotivāciju veido divas lielas daļas - motīvi un process. Uzzināsiet par praktiskiem uzdevumi kā ikdienā stiprināt un veidot rezultatīvu motivāciju. Iegūsiet praktiskas zināšanas, lai spētu pielāgot veselīgas ēšanas paradumus savam dzīves ritmam un nejustu sirdsapziņas pārmetumus: Kā neapjukt informācijas gūzmā?, Kā izstrādāt savu unikālo rīcības plānu pretī veselīgam un apzinātam dzīvesveidam?, Kā maziem un vienkāršiem soļiem panākt pozitīvas un paliekošas pārmaiņas ilgtermiņā?

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 16.11.2021 līdz 07.12.2021

  9h

  30 (0 brīvas)

Uzdevumu veidošana zināšanu un prasmju vērtēšanai sākumskolā (Kursi notiek attālināti)

Sākumskolas skolotāji

Profesionālās pilnveides programma sekmēs pedagogu izpratni par jēgpilnu mācību uzdevumu veidošanu un  vērtēšanu sākumskolā, pilnveidos pedagogu prasmes un izpratni par kompleksa mācību uzdevuma lomu un to vērtēšanu skolēnu sasniegumu uzlabošanā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 25.11.2021 līdz 01.12.2021

  12h

  30 (0 brīvas)

Ko var ieraudzīt šodienas teātrī un ko no tā var saprast. Bet - vai vienmēr vajag visu saprast? (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) drāmas, literatūras skolotāji

Saruna ar mākslas zinātnieci Ievu Struku, kas nepiedāvās receptes un necentīsies visus padarīt par profesionāliem teātra vērtētājiem. Sarunā tiks ieskicēti vairāki no tiem virzieniem, kādos šobrīd strādāt Latvijas jaunākās un vidējās paaudzes režisori, un kā par šiem virzieniem runāt ar skolēniem. Kāds ir ceļš no ieceres līdz rezultātam? Un kādi ir instrumenti, ar kādiem rezultātu analizēt? Vai ir jēgpilni pielāgot gadiem rūpīgi izstrādātus kritērijus, vai tomēr labāk ir meklēt katrreiz jaunu pieeju, kā redzēto uztvert un vērtēt.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 03.11.2021 līdz 08.12.2021

  5h

  35 (0 brīvas)

Infografikas un laika līnijas veidošana mācību satura apguves organizēšanai un vizualizācijai (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) latviešu valodas un literatūras; kultūras pamatu skolotāji

Programma veidota, lai pedagogi varētu īstenot latviešu valodas un kultūras pamatu paraugrogrammu prasības un apgūtu mācību darba vajadzībām nepieciešamās IT prasmes. Nodarbībās paredzēts apgūt infografikas un laika līniju veidošanas prasmes, patstāvīgajā darbā izveidot infografiku un laika līniju darbam stundā. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 25.11.2021 līdz 09.12.2021

  12h

  25 (0 brīvas)

Efektīva mūzikas stunda (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) mūzikas skolotāji

Programmas mērķis ir pārrunāt efektīvas mācību stundas plānošanu un vadīšanu, IT izmantošanu mūzikas stundā.  Pedagogi diskutēs par sadarbības iespējām, stundu un mācību procesa plānošanu citu mācību priekšmetu kontekstā. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 30.11.2021 līdz 08.12.2021

  12h

  33 (0 brīvas)

Mācību satura plānošana un īstenošana dizainā un tehnoloģijās pirmsskolā (2.grupa) (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Skolotāji pilnveidos izpratni par kompetenču pieejā balstīta dizaina un tehnoloģiju mācību satura plānošanu pirmsskolā, attīstīs prasmi izvēlēties uzdevumus atbilstoši SR, attīstot caurviju prasmes, iekārtojot atbilstošu mācību vidi, pilnveidos izpratni par bērna snieguma vērtēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanu.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 23.11.2021 līdz 07.12.2021

  8h

  30 (-2 brīvas)

Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt auditoriju - KURSI NENOTIKS!

Rīgā kopā

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Uzzinās par stresa pārvarēšanu, kontaktu ar klausītāju, balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostiku, biežāk satopamajam problēmām un to risinājumiem. Dalībnieki praktiski izmēģinās un iemācīsies artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumus, uzzinās tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, kāds ir runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumus, teksta loģisko analīzi u.c.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  01.12.2021 18:00 - 21:00

  4h

  15 (12 brīvas)

Peļņu nesoša produkta dizaina un pievienotās vērtības radīšana – KURSI NENOTIKS!

Rīgā kopā

Aizvien lielāka nozīme tam, vai un kā izvēlamies patērēt dažādas preces un pakalpojumus, svarīgs ir produkta dizains un tā konkurētspēja. Mārketinga speciālisti lēš, ka tas, vai jums izdosies gūt panākumus par 70% ir atkarīgs no tā, cik piesaistošs un pārliecinošs ir jūsu piedāvātā produkta dizains. Turklāt arī savstarpējā komunikācija apliecina, ka ne jau vārdiem ir galvenā nozīme, bet gan attieksmei, ar ko tos sakām.

Šajā unikālajā tiešsaistes kursā izglītības vadības maģistrs, komunikācijas un radošuma veicināšanas speciālists, uzņēmējs un lektors ar vairāk kā desmit gadu pieredzi Indars Kraģis dalīsies praksē pārbaudītos paņēmienos:

✅ Kādi izaicinājumi un īpatnības raksturo 21. gadsimta darba tirgu?

✅ Kā izstrādāt peļņu nesošus produktus un to dizainu?

✅ Kā pastiprināt produkta pievienoto vērtību?

✅ Kā veicināt produkta un personīgo konkurētspēju?

Ar jēdzienu “produkts” tiek saprastas gan preces un pakalpojumi, gan pašprezentācija (piemēram, dodoties uz darba interviju) un dažādas ieceres, idejas un koncepcijas.

Neatkarīgi no tā, vai nodarbojaties ar uzņēmējdarbību, vai interesējaties par karjeras veidošanu, šajās nodarbībās jūs ne tikai gūsit noderīgas zināšanas, bet arī veicināsit savu radošuma potenciālu un personīgo konkurētspēju. Tas ļaus gūt lielākus panākumus darba tirgū un prasmīgi saskatīt un izmantot tās iespējas, kas jums ir visapkārt.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  07.12.2021 18:00 - 21:00

  4h

  15 (15 brīvas)

Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu sasniegšanai - KURSI IR PAR MAKSU!

Rīgā kopā

Programma piedāvā lekciju, diskusiju, teoriju un praktiskos ieteikumus. Dalībnieki apgūs tēmas: Mode, stils, apģērba etiķete. Pareiza stāja un gaita. Apģērbu papildinoši elementi. Apģērba hierarhija uzņēmumā. Amatpersonu ģērbšanās stils un kļūdas. Dalībnieki uzzinās par vizuālā tēla sasaisti ar ietekmi uz personas, zīmola, organizācijas reputāciju. Nodarbībās noskaidros, kam jābūt veiksmīga darbinieka drēbju skapī.

Modes dizainers Gints Bude bija pirmais, kurš pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gada 2. novembrī atvēra savu modes namu. Pirmais Latvijā sāka profesionālu modeļu sagatavošanu savā Tērpu demonstrētāju studijā un ļoti daudziem vizuālo jomu pārstāvjiem ir bijis pirmais skolotājs un padomdevējs. Gints Bude veido stilus modes žurnāliem, ir vadījis TV raidījumu "Ievas pārvērtības", eksperta statusā piedalās TV24 raidījumā “Spices stila pavēlnieks”, ir apģērba, stila un etiķetes eksperts, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modi. Latvijas Amatniecības kameras meistars. 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  08.12.2021 18:00 - 21:00

  4h

  15 (11 brīvas)

Darbs ar Google tiešsaistes rīkiem (Gmail, Forms, Drive u. c.) - KURSI IR PAR MAKSU!

Rīgā kopā

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt pamatzināšanas, lai izmantotu Google piedāvāto rīku klāstu, kā arī iespējās šos rīkus izmantot ikdienas darbā. Seminārs palīdzēs lietotājiem veiksmīgi uzsākt darbu ar Google rīkiem, veidot tiešsaistes dokumentus, veidlapas.

Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru lietošanā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  08.12.2021 18:00 - 21:00

  4h

  15 (13 brīvas)

Klātienes un online kursi, semināri, nodarbības - KURSI IR PAR MAKSU

Rīgā kopā

Viens no veidiem, kā dalīties ar zināšanās un prasmēm, ir veidot izglītojošus pasākumus – kursus, seminārus, nodarbības, meistarklases u.c. Seminārā apskatīsim dažādu izglītības pasākumu veidošanas principus, izpētīsim  kopīgo un atšķirīgo, veidojot kursus, seminārus u.c.klātienē un online vidē, kā arī pārskatīsim nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un saimnieciski-praktisko ietvaru, lai iegūtu izpratni par kursu, semināru, nodarbību nodrošināšanai nepieciešamo.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  13.12.2021 18:00 - 21:00

  4h

  15 (12 brīvas)

Bērnu pašvadīta un mērķtiecīga mācīšanās pirmsskolas mūzikas izglītībā pirmsskolā. Labās prakses piemēri. (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas mūzikas pedagogi

Programma paredz: 1.Iepazīšanos ar mūzikas nodarbības struktūru, metodiskajiem paņēmieniem, saturu un didaktisko materiālu izmantošanu. 2.Aktivitātes bērnu pašvadītas mācīšanās attīstīšanai, to plānošana 3.Iepazīšanās ar mājaslapu www.dziesmasberniem.lv. Mājaslapā ievietotā satura izmantošana  bērnu pašvadītas mācīšanās organizēšanai mūzikas nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 26.11.2021 līdz 03.12.2021

  9h

  30 (0 brīvas)

Integrētu darba lapu izmantošana mācību procesā 1.,2. klasē, realizējot caurviju prasmes. Pozitīvi risinājumi un pieredze mācību stundās. (Kursi notiek attālināti)

Sākumskolas skolotāji 1., 2.klases sākumskolas skolotāji

Seminārā skolotāja dalīsies pieredzē par interaktīvu stundu veidošanu sākumskolā, sastādītajām darba lapām un integrētiem uzdevumiem, balstoties uz J.Osmaņa “Sprīdīša ābeci”, to izmantošanas iespējām kompetencēs balstītā mācību procesā. Diskutēsim par vērtēšanas jautājumiem un iepazīsim formatīvās vērtēšanas rīka “Plickers” izmantošanu, kas ļauj skenēt papīra kartes ar skolēnu atbildēm.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  no 29.11.2021 līdz 01.12.2021

  6h

  35 (0 brīvas)

Projekts "ES". 5. modulis "Finansiālā labklājība labsajūtai" (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

Finansiālā labklājība nav tikai cipars bankas kontā un banknotes makā. Tas ir kas daudz vairāk, kas nodrošina ne vien labklājību, bet arī labsajūtu tavās attiecībās ar naudu. Lai cik dīvaini nešķistu, mēs ikviens veidojam attiecības ar naudu, kas tālāk jau rezultējas ciparos, banknotēs, labklājībā un labsajūtā. Nodarbībās secīgi sāksim ar saknēm jeb iesīkstējušām pārliecībām un stereotipiem, kas dzīvo mūsos jau kopš bērnības, turpināsim ar ikdienas finanšu ieradumu analīzi, kā arī izstrādāsim plānu rīcībai, kas nākotnē nesīs vēlamos finansiālos augļus. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 01.12.2021 līdz 15.12.2021

  6h

  40 (5 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

Programmas  ietvaros pedagogi pilnveidos zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs un padziļinās starptautisko tiesību un Latvijas normatīvo aktu izpratni un to piemērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pedagogi diskutēs par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem, saskarsmi, bērna tiesību garantijām un ierobežojumiem. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 01.12.2021 līdz 08.12.2021

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (10. grupa) KURSI IR PAR MAKSU (Kursi notiek attālināti)

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 02.12.2021 līdz 09.12.2021

  8h

  25 (13 brīvas)

Novada matemātikas olimpiādes tēma 10.-12. klasei (Kursi notiek attālināti)

Matemātikas joma (matemātika) vidusskolas matemātikas skolotāji

Informatīvs seminārs  10.-12. klašu matemātikas skolotājiem par 2021./2022. mācību gada Novada matemātikas olimpiādes tēmu. Seminārā aplūkosim Valsts matemātikas olimpiādes 2. posma (Novada olimpiādes) tēmu “Polinomi”, kopīgi risināsim standartuzdevumus, kā arī analizēsim dažādus risinājumus un apspriedīsim vērtēšanas kritērijus un raksturīgākās skolēnu kļūdas.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  02.12.2021 15:00 - 18:00

  4h

  30 (0 brīvas)

Latviešu valodas mācības 4.klasē (Kursi notiek attālināti)

Sākumskolas skolotāji 4.klašu skolotāji

Pieredzes apmaiņas seminārā pedagogi iepazīs, kā plānot un īstenot mācību procesu 4. klasē latviešu valodas apguvei un kādus mācību līdzekļus  izmantot, lai īstenotu kompetencēs balstītu mācīšanos. Seminārā dalīsies pieredzē par attīstošas atgriezeniskās saites sniegšanas veidiem.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  no 02.12.2021 līdz 03.12.2021

  6h

  35 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

1. nodarbībā:
-Bērnu tiesību galvenie principi.
- Vardarbības galvenie motīvi un pieaugušo cilvēku kompetences instrumenti.
2. nodarbībā: 
-Vardarbības veidi,.
- Efektīvas saskarsmes stratēģijas.
- Palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 06.12.2021 līdz 13.12.2021

  6h

  25 (4 brīvas)

Novada matemātikas olimpiādes tēma 5.-9.klasei (Kursi notiek attālināti)

Matemātikas joma (matemātika) pamatskolas matemātikas skolotāji

Informatīvs seminārs  5.-9.klašu matemātikas skolotājiem par 2021./2022. mācību gada Novada matemātikas olimpiādes tēmu. Seminārā aplūkosim Valsts matemātikas olimpiādes 2. posma (Novada olimpiādes) tēmu “Piemērs un pretpiemērs”, kopīgi risināsim standartuzdevumus, kā arī analizēsim dažādus risinājumus un apspriedīsim vērtēšanas kritērijus un raksturīgākās skolēnu kļūdas.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  06.12.2021 15:00 - 18:00

  4h

  31 (0 brīvas)

Saskarsmes procesa virzība efektīvai sadarbībai ar vecākiem - sākumskolas skolotājiem (1.grupa) (Kursi notiek attālināti)

Audzināšanas jautājumi sākumskolas skolotāji

Mūsdienu skolā vecāki arvien aktīvāk veido sociālās grupas, pārrunājot skolā notiekošo sociālajos tīklos, dažādās grupās, komunicē ar skolotājiem e-klasē, izsaka gan elektroniski, gan klātienē savu viedokli par skolotāju audzināšanas un mācīšanas stilu, kas bieži vien ir pamācošā vai pretenciozā formā, tādēļ skolotājam būtiski ir pilnveidot savas prasmes komunikācijā (mutvārdu un rakstiskajā) ar vecākiem. Komunikācijas stils un forma ir tā, kas var veidot efektīvu turpmāko sadarbību ar vecākiem. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 06.12.2021 līdz 13.12.2021

  6h

  30 (0 brīvas)

Radošuma veicināšana un IT izmantošana klātienes nodarbībās priekšmetā "Sports un veselība" (Kursi notiek attālināti)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) sporta skolotāji

Seminārā labās prakses pieredze kā veicināt radošu domāšanu sporta stundās, kā  izmantot IT kā ikdienas instrumentu sporta stundās, vērtēšana caurviju prasmju uzdevumos, starpdisciplinaritātes īstenošanas piemēri praksē , radoši pašvadītas mācīšanās procesa piemēri sportā un skolēnu paškontroles uzdevumi.  

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  07.12.2021 16:00 - 19:00

  4h

  35 (-1 brīvas)

Skolēna snieguma vērtēšana vizuālajā mākslā (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vizuālās mākslas skolotāji

Programmā piedāvātā  tematika: Vērtēšana mācīšanās uzlabošanai un efektīvas atgriezeniskās saites sniegšana skolēnam ikdienā. Vērtēšanas veidi, kompleksums un kompleksi uzdevumi.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  08.12.2021 15:00 - 18:00

  4h

  35 (0 brīvas)

Saskarsmes procesa virzība efektīvai sadarbībai ar vecākiem - sākumskolas skolotājiem (2.grupa) (Kursi notiek attālināti)

Audzināšanas jautājumi sākumskolas skolotāji

Mūsdienu skolā vecāki arvien aktīvāk veido sociālās grupas, pārrunājot skolā notiekošo sociālajos tīklos, dažādās grupās, komunicē ar skolotājiem e-klasē, izsaka gan elektroniski, gan klātienē savu viedokli par skolotāju audzināšanas un mācīšanas stilu, kas bieži vien ir pamācošā vai pretenciozā formā, tādēļ skolotājam būtiski ir pilnveidot savas prasmes komunikācijā (mutvārdu un rakstiskajā) ar vecākiem. Komunikācijas stils un forma ir tā, kas var veidot efektīvu turpmāko sadarbību ar vecākiem. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 08.12.2021 līdz 15.12.2021

  6h

  30 (0 brīvas)

Starpdisciplināras mācības fizikas un inženierzinātņu, dizaina tehnoloģiju jomā. Mārupes Valsts ģimnāzija pieredzes seminārs (Kursi notiek attālināti)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) fizikas, inženierzinātņu, dizaina un tehnoloģiju jomas pedagogi

Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāji dalīsies pieredzē, kā īsteno starpdisciplināras mācības un veido sadarbību fizikas un inženierzinātņu, dizaina un tehnoloģiju jomā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  08.12.2021 15:30 - 18:30

  4h

  35 (14 brīvas)

Diferencētu uzdevumu veidošana un vērtēšana dizainā un tehnoloģijās (Kursi notiek attālināti)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) dizaina un tehnoloģiju skolotāji

Programmas apguves laikā dizaina un tehnoloģiju skolotāji pilnveidos izpratni par diferenciāciju, diferencētu uzdevumu veidošanu un to vērtēšanas, atgriezeniskās saites sniegšanas iespējām. 
Pirms nodarbības sagatavot divus uzdevumus no jebkura sev vēlamā temata (pašu veidoti vai no programmas parauga).

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  13.12.2021 15:00 - 18:00

  4h

  35 (11 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit