Sākums / Notikumi

Notikumi

Mūsdienīgs un efektīvs izglītības iestādes vadītājs. 3. modulis. Pašvadība vadītāja darbā. 16.09. nodarbība nenotiks.

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

3. modulis. Pašvadība vadītāja darbā. Sarunu tēmas:
3.1. Pašizziņa un pašvadība – mūsdienīga vadītāja kompetence. 
3.2. Laika menedžments un stresa vadība.
3.3. Lietišķā saskarsme vadītāja darbā.
3.4. Dokumentu pārvaldība un lasīšanas stratēģijas.
3.5. Kā vadīt iestādi, kas mācās.
3..6. Mūsdienīga vadītāja finanšu pratība.

Oktobra datumi tiks precizēti.

 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 18.08.2021 līdz 26.10.2021

  10h

  25 (0 brīvas)

Mūsdienīgs un efektīvs izglītības iestādes vadītājs. 3. modulis. Pašvadība vadītāja darbā. 16.09. nodarbība nenotiks.

Izglītības iestāžu vadība skolu direktori

3. modulis. Pašvadība vadītāja darbā. Sarunu tēmas:
3.1. Pašizziņa un pašvadība – mūsdienīga vadītāja kompetence. 
3.2. Laika menedžments un stresa vadība.
3.3. Lietišķā saskarsme vadītāja darbā.
3.4. Dokumentu pārvaldība un lasīšanas stratēģijas.
3.5. Kā vadīt iestādi, kas mācās.
3..6. Mūsdienīga vadītāja finanšu pratība.

Oktobra datumi tiks precizēti.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 30.11.-0001 līdz 26.10.2021

  10h

  25 (0 brīvas)

Supervīzija vadītāja darbā (Nodarbības tiešsaistē)(Pieteikties tikai pirmsskolu vadītājiem)

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Programma  veidota, lai padziļinātu dalībnieku izpratni par profesionālo attiecību veidošanās principiem, sarežģījumu cēloņiem un iespējamiem risinājumiem, prastu noteikt savas un citu vajadzības, apzinātu un spētu novērtēt savus resursus un identificējuši turpmākās pilnveides virzienus.

 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes supervīzijas nodarbības

  no 19.08.2021 līdz 13.10.2021

  8h

  12 (0 brīvas)

Mediācija konfliktu risināšanā (pieteikties tikai iestāžu vadītājiiem) (Kursi notiek attālināti)

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolu vadītāji, skolu direktori

Programmas  ietvaros izglītības iestāžu vadītāji pilnveidos zināšanas konfliktu vadībā un iepazīs mediāciju kā efektīvu konfliktu risināšanas veidu. Atklās un izvērtēs mediācijas iespējas izglītībā un darbā ar bērniem un jauniešiem.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 14.09.2021 līdz 19.10.2021

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (7. grupa) KURSI IR PAR MAKSU (Kursi notiek attālināti)

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 17.09.2021 līdz 24.09.2021

  8h

  25 (9 brīvas)

Iztēli un radošo pašizpausmi rosinoši metodiskie paņēmieni literatūras mācību procesā vidusskolā (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji

Programmas ietvaros piedāvāts ieskats mākslinieciski ievirzītā izziņas darbībā literatūras stundās vidusskolā no pedagoģijas zinātnes skatpunkta, kā arī metodiskie paņēmieni radošo problēmuzdevumu izveidē, padziļinot izpratni par mākslas darbu un tekstu, veicinot starpdisciplinaritāti un sadarbību, attīstot iztēli un rosinot uz radošu pašizpausmi. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 22.09.2021 līdz 29.09.2021

  6h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

1. nodarbībā:
-Bērnu tiesību galvenie principi.
- Vardarbības galvenie motīvi un pieaugušo cilvēku kompetences instrumenti.
2. nodarbībā: 
-Vardarbības veidi,.
- Efektīvas saskarsmes stratēģijas.
- Palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 22.09.2021 līdz 29.09.2021

  6h

  26 (0 brīvas)

Fiziskās aktivitātes pirmsskolā – bērna kustību prieka sekmēšanai (Kursi notiek attālināti)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) sporta skolotāji pirmsskolā

Programmas mērķis ir pilnveidot pirmsskolas sporta pedagogu prasmes plānot, organizēt un vadīt Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas rotaļnodarbību klātienē un attālināti. Pedagogi pilnveidos izpratni par integrētās rotaļnodarbības nozīmi bērnu mācīšanās ieradumu veidošanā, par nodarbības dabā organizēšanu visos gadalaikos, par netradicionāla, tradicionāla sporta inventāra izmantošanu, lai plānotu un vadītu efektīvu sporta nodarbību.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 22.09.2021 līdz 29.09.2021

  8h

  35 (0 brīvas)

Projekts "Durvis" - Rīgas Kultūru vidusskola "Plānošana - panākumu atslēga" (Kursi notiek attālināti)

Izglītības iestāžu vadība skolu direktori, vietnieki

Semināra dalībnieki iepazīsies ar Rīgas Kultūru vidusskolas pieredzi procesa plānošanā.  
Skolas vadības komanda pastāstīs par attālināto mācību procesu, tā laicīgu un visu pušu iesaistošu plānošanu, kas  ir atrisinājums jau vairāk nekā pusei no potenciāliem riskiem un problēmām. Par panākumu atslēgu vadība un pedagogi uzskata to, ka ir nodrošināta iespēja:
1)  vecākiem un skolēniem nedēļas nogalē saplānot nākamās nedēļas darbus;
2) pedagogiem līdzsvaroti plānot tiešsaistes un pārbaudes darbus;
3) visiem mācībās iesaistītajiem redzēt obligāti veicamos darbus semestra garumā, pa mēnešiem.
Par to, kā tas darīts varēs uzzināt semināra laikā, arī saņemt atbildes uz jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  28.09.2021 13:00 - 15:00

  3h

  60 (4 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (A1.2. līmenis) – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Programma paredzēta dalībniekiem ar minimālām priekšzināšanām, tiks ieļautas tēmas atbilstoši A līmeņa 2. pakāpei.

Programmā dalībnieki iemācīsies komunicēt par  tēmām:

- Personas dati. Personu apliecinošie dokumenti. Iepazīšanās un dažādas pieklājības frāzes.

- Ģimenes locekļi. Ģimenes ikdiena. Notikumi ģimenes dzīvē. Svētku tradīcijas ģimenē. Ikdiena.

- Dzīvesvieta. Mana māja. Pilsēta. Transports. Attālums, kustība, virziens. Ceļošana.

Valodas kompetencē dalībnieki pastiprinās zināšanas un prasmes par tēmām:

Burti, skaņas, izruna, "būt" lietojumu, lietvārds: vienskaitlis un daudzskaitlis, artikuli, vietniekvārdi, darbības vārdi: vienkāršā tagadne, jautājumu veidošana.

 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 27.09.2021 līdz 20.12.2021

  50h

  13 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1.2. līmenis) – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Programma paredzēta dalībniekiem ar priekšzināšanām B1 līmenī, tiks ieļautas tēmas atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei.
Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pastiprinātu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas ir nepieciešami  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 līmenim (padziļināti).
Programmā dalībnieki attīsta prasmes komunicēt par  tēmām:
personas identifikācija, ceļošana, problēmu risināšana, darba pienākumi un laika trūkums, darba intervija, veselīgs dzīvesveids, valstis un tradīcijas, raksturs un emocijas, ģimenes attiecības, pārtika u. c.
Valodas kompetencē dalībnieki pastiprinās zināšanas un prasmes par saliktu teikumu lietošanu argumentācijas izteikšanai, darbības vārda saliktie laiki, darbības vārda nākotnes formas, modālie darbības vārdi, saliktie teikumi.
Pirms kursiem dalībniekiem būs jāaizpilda tests, lai noteiktu savu zināšanu un prasmju līmeni.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 22.09.2021 līdz 15.12.2021

  50h

  13 (0 brīvas)

Spāņu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, bez priekšzināšanām) – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Programma paredzēta dalībniekiem bez priekšzināšanām, tiks ieļautas tēmas atbilstoši A līmeņa 1. pakāpei, lai pastiprinātu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas ir nepieciešamas  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai.
Programmā dalībnieki attīsta prasmes komunicēt par  tēmām:
Iepazīšanās. Pirmie kontakti.
Personīga informācija.
Lietas un priekšmeti, kas ir mums visapkārt.
Personas dati.
Valstis un tautības.
Profesijas.
Dienas, mēneši, gadi, pulksteņa laiks.
Dzīvoklis. Mājas interjers.
Prievārdi, kas norāda uz atrašanās vietu.
Valodas lietojums (gramatikas tēmas): 
Personu vietniekvārdi.
Darbības vārdi: būt, atrasties, piederēt, eksistēt (būt).
Darbības vārdi tagadnes laikā.
Lietvārds, tā dzimte un skaitlis.
Īpašības vārds, tā dzimte un skaitlis.
Tuvā nākotne.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 27.09.2021 līdz 20.12.2021

  50h

  13 (0 brīvas)

Spirāles dinamika: kas notiek ar mums, sabiedrību, pasauli - kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Programmas dalībnieki apgūs praktiski izmantojamu metodi -  spirāles dinamiku, kas palīdzēs izprast pārmaiņu būtību pasaulē un sabiedrībā un precīzi prognozēt tālāko attīstību. Metode kļūst arvien populārāka izglītības, biznesa un sabiedrības vadības jomās. Dalībnieki uzzinās, kā cilvēki domā par lietām, kāpēc dažādi pieņem lēmumus un reaģē uz motivatoriem, kāpēc mainās personiskie uzskati, vērtības un mērķi, kas notiek lielo pārmaiņu un krīžu laikā; kādas ir tendences, ko gaidīt tālāk un kā būt viļņa virsotnē. Šis seminārs būs īpaši vērtīgs pedagogiem, personālvadības speciālistiem, ar pārdošanu un klientu apkalpošanu saistītiem cilvēkiem – visiem, kas ikdienā strādā ar cilvēku attiecībām, sabiedrības pārvaldību un personības attīstību.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 20.09.2021 līdz 27.09.2021

  8h

  15 (10 brīvas)

Kā aizsargāt sevi no krāpniekiem internetā? – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Kursa apgūšanas rezultātā dalībnieki mācēs droši pielietot medijpratību un informācijas meklēšanas un analīzes prasmes. Programmā tiks papildinātas zināšanas par aktuāliem jēdzieniem viltus ziņām, droša interneta lietošanu u.tml., dalībnieki papildinās izpratni par digitālo mediju attīstību un specifiku no to drošas izmantošanas viedokļa, kā arī pilnveidos prasmes droši meklēt un analizēt interneta vietnēs pieejamo informāciju, izvairoties no potenciālās krāpniecības.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 23.09.2021 līdz 30.09.2021

  8h

  15 (13 brīvas)

Interaktīva sevis iepazīšana ar koučinga un supervīzijas pieeju - kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Interaktīvā seminārā dalībnieki iepazīs dažus koučinga un supervīzijas pieejās izmantotos paņēmienus, ko var lietot arī patstāvīgi sevis atbalstīšanai un dziļākai iepazīšanai, kā arī izmēģinās to pielietošanu praktiski individuāli un sadarbojoties ar citiem dalībniekiem.

Sevis iepazīšana ir aktuāla visos vecumos, un visvairāk noder tad, kad darba vai personīgajā dzīvē vēlamies aktīvi virzīties uz kādu mums pietiekami nozīmīgu mērķi, sastopamies ar pārmaiņām, piedzīvojam situācijas, kad atkal un atkal notiek “tas pats scenārijs”, kad nokļūstam situācijās, kuras mums raisa spēcīgas, arī emocionālas izjūtas vai piedzīvojam ko citu līdzīgu. Lai labāk izprastu sevi, savas reakcijas un iespējamos dziļākos cēloņus, kā arī lai pārdomātu iespējamos rīcības variantus, noder profesionāls atbalsts. Sevis izpētē atkarībā no situācijas un jautājuma tēmas atbalstoši var būt arī paņēmieni, ko lieto profesionāli supervizori (konsultatīvs atbalsts darba un profesionālajos jautājumos) vai kouči (izaugsmes veicinātāji). Atkarībā no profesionāļa apgūtā novirziena, kā arī pieredzes, zināšanām un prasmēm, gan koučingā, gan supervīzijā izmanto dažādas tehnikas un metodes, kas var ietvert gan sarunas procesu, gan izpausties citādi, piemēram, mākslās balstītās tehnikās, lietišķās tehnikās saistītās ar biznesu un personālvadību, gan vēl citādi. Dažas no tehnikām, kas tiek izmantotas koučinga un supervīzijas pieejās, var apgūt un veiksmīgi izmantot arī patstāvīgi personīgā sevis iepazīšanas un atbilžu gūšanas procesā gan personiskajās, gan darba dzīves situācijās. Vērtīgs papildu redzējums par savu situāciju tiks iegūts, sadarbojoties ar citiem un izmēģināts praktiski.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 27.09.2021 līdz 04.10.2021

  8h

  15 (7 brīvas)

Kā sevi motivēt un iedvesmot - kursi notiek attālināti

Rīgā kopā

Ja pietiktu ar gribēšanu, tad visus savus mērķus mēs sasniegtu bez problēmām, tomēr  dzīvē ne vienmēr pietiek ar to.

Ko tad īsti nozīmē motivācija un kā to izmantot savā labā, īpaši tajos brīžos, kad negribās darīt vai ar gribēšanu nepietiek.

Un kur tajā visā ir vieta iedvesmai? Vai tas ir tas pats, kas motivācija? 

Dalībnieki uzzinās, kas ir iedvesmas riski un ieguvumi, sapratīs, kā tos apzināties, lai var izmantot tos savā labā, nevis pret sevi.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 28.09.2021 līdz 05.10.2021

  3h

  15 (9 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm - notiks klātienē

Rīgā kopā

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.  Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  29.09.2021 18:00 - 21:00

  4h

  15 (8 brīvas)

Aktiermeistarības pamati veiksmīgai ikdienai - kursi notiks klātienē

Rīgā kopā

Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, izmēģinās iztēles vingrinājumus un  novērojumus, kā arī individuālas un grupu etīdes.

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties citādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.09.2021 līdz 06.10.2021

  8h

  15 (10 brīvas)

Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (A1 līmenis, bez priekšzināšanām) – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Forza! Itāļu valodas apguve pieaugušajiem (līmenis A1.1.) 

Nepilnu trīs mēnešu garumā būs iespēja apgūt itāļu valodas pašus pamatus, dalībnieki varēs minimāli komunicēt sadzīviskās situācijās. Kurš ir pabijis Itālijā zina, ka tā ir valsts, kur dažkārt pat nevar “izsprukt” ar labām angļu valodas zināšanām. Bet itāļi ļoti novērtēs, ja kaut minimāli mēģināsiet runāt viņu skanīgajā valodā. Kursa laikā tiks aplūkotas situācijas bārā, restorānā, veikalā, transportā, ceļojumā, nodarbībās dalībnieki uzzinās par lietām, kas ir svarīgas: kas patīk, ar ko nodarbojaties, kā atpūšaties, kādi ir laikapstākļi jūsu zemē, u.t.t.. Dalībnieki uzzinās, kā var pasūtīt itāļu rīta brokastu cornetto! Tiks apgūta gramatika, lai zinātu, kas ir valodas pamatā. Nodarbībās tiks spēlētas galda spēles, apgūstot svarīgākos darbības vārdus, veikalu nosaukumus, kur iegādāties attiecīgās preces. Pieejot mācībām ar radošumu un prieku, neizpaliks arī rezultāts!    

Valodas kurss paredzēts itāļu valodas apguvei kursa dalībniekiem bez priekšzināšanām (A1.1. līmenī). Kursa valoda: latviešu – itāļu/itāļu – latviešu.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 05.10.2021 līdz 16.12.2021

  50h

  13 (0 brīvas)

Kā veicināt rezultatīvas un konkurētspējīgas inovācijas? - kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Programmas apgūšanas rezultātā dalībnieki zinās jaunākās atziņas radošuma pētniecībā, pielietos apgūtos pamatprincipus un atziņas radošuma veicinošu uzdevumu izstrādē, uzzinās, kā pilnveidot un pielietot savu radošo potenciālu personīgās konkurētspējas veicināšanai.

Dalībnieki papildinās zināšanas, kā būt par inovāciju vadības līderi gan savā darba vietā, gan sabiedrībā kopumā un kā sekmēt un izvērtēt savu un līdzcilvēku radošo potenciālu.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 07.10.2021 līdz 14.10.2021

  8h

  15 (10 brīvas)

Veiksmīgas uzstāšanās ABC jeb prasme uzrunāt auditoriju - kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Uzzinās par stresa pārvarēšanu, kontaktu ar klausītāju, balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostiku, biežāk satopamajam problēmām un to risinājumiem. Dalībnieki praktiski izmēģinās un iemācīsies artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumus, uzzinās tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, kāds ir runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumus, teksta loģisko analīzi u.c.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 13.10.2021 līdz 20.10.2021

  8h

  15 (0 brīvas)

Programma MS Excel: no ievada līdz lietpratējam – kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Kursa apgūšanas rezultātā dalībnieki mācēs: veidot, rediģēt, formatēt un drukāt pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī pratīs aprēķināt, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanu un filtrēšanu, analizēt datus,  izmantojot rīkus, veidot Pivot Table, kā arī izmantot Excel funkcijas dažādiem uzdevumiem. Kurss paredzēts lietotājiem ar pamatzināšanām datoru lietošanā.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 14.10.2021 līdz 04.11.2021

  12h

  15 (0 brīvas)

Personīgie resursi darba un privātās dzīves līdzsvaram - kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Interaktīvā seminārā dalībnieki apskatīs un iepazīs personīgo resursu patēriņa cēloņsakarības, to pazīmes un apzinās resursus atjaunojošas stratēģijas, ko var lietot patstāvīgi darba un privātās dzīves līdzsvarošanai, modelēs dažādas darba un privātās dzīves situācijas, kā arī izmēģinās praktiski un pārrunās dažādas iespējamās stratēģijas darba un privātās dzīves līdzsvarošanai individuāli un sadarbībā ar citiem.

Kad ilgāku laiku esam darbojušies intensīvos apstākļos, ir nepieciešama atelpa un savu resursu atjaunošana. Ja to nepamanām vai neņemam vērā, par izsīkumu mums sāk ziņot gan prāts, gan emocijas, gan ķermenis - mēs kļūstam lēnāki, neefektīvāki un neproduktīvāki darbos, ātrāk zaudējam pacietību un kļūstam viegli aizkaitināmi, vairāk kā parasti parādās arī dažādas saslimšanas un sāpes ķermenī, paaugstinās risks piedzīvot izdegšanas sindromu profesionālajā un arī personiskajā dzīvē. Ar laiku parādās vēl citas pazīmes, līdz kļūst nepārprotami skaidrs - ir pienācis laiks uz brīdi apstāties un "uzlādēt baterijas", lai ar atjaunotiem spēkiem vēlāk atgrieztos pie aktīvas darbošanās.

Svarīgi ir apzināt, kā stress un intensīvs pārmaiņu periods tērē mūsu personīgos resursus un ietekmē mūsu spēju turpināt darboties. Apzināšanās ir būtiska, lai varētu optimizēt ikdienas ritmu un līdzsvarotu darba-privāto dzīvi gan klātienes, gan attālinātā darba apstākļos, tādējādi varētu mazināt stresu, nenoteiktību, trauksmi, apmulsumu un izdegšanas sindroma izjūtu. Izprotot personīgo resursu patēriņa cēloņsakarības, to pazīmes un apzinot dažādas situācijai atbilstošas resursus atjaunojošas stratēģijas, iespējams veiksmīgāk atjaunot resursus un līdzsvarot darba un privāto dzīvi. 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 18.10.2021 līdz 25.10.2021

  8h

  15 (10 brīvas)

Mazais bizness: kā hobiju vai īpašas zināšanas pārvērst papildu ienākumu avotā - kursi notiks attālināti

Rīgā kopā

Pārmaiņas skar gan uzņēmējdarbību, gan darba tirgu. Vairs nav iespējams apgūt vienu profesiju un nostrādāt tajā visu mūžu, vēl jo vairāk, vienā darba vietā. Vienlaikus gandrīz katram ir idejas, unikālas intereses un kompetences, ko var pārvērst papildu vai pamatienākumu avotā. Seminārā dalībnieki uzzinās, kā atrast savu unikālo nišu, kā būt atšķirīgiem, kā radīt nosaukumu un reklāmu, kas palīdz piesaistīt klientus. Nodarbībās gūtā informācija palīdzēs ikvienam, kurš plāno uzsākt vai jau ir uzsācis mazo biznesu, grib mainīt darbības jomu, kļūt par pašnodarbināto personu vai vienkārši gūt papildienākumus, darot to, kas izdodas un patīk.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 25.10.2021 līdz 01.11.2021

  8h

  15 (0 brīvas)

Lietišķā apģērba iespējas savu mērķu sasniegšanai - kursi notiks klātienē

Rīgā kopā

Programma piedāvā lekciju, diskusiju, teoriju un praktiskos ieteikumus. Dalībnieki apgūs tēmas: Mode, stils, apģērba etiķete. Pareiza stāja un gaita. Apģērbu papildinoši elementi. Apģērba hierarhija uzņēmumā. Amatpersonu ģērbšanās stils un kļūdas. Dalībnieki uzzinās par vizuālā tēla sasaiste ar ietekmi uz personas, zīmola, organizācijas reputāciju. Nodarbībās noskaidros, kam jābūt veiksmīga darbinieka drēbju skapī.

Modes dizainers Gints Bude bija pirmais, kurš pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gada 2. novembrī atvēra savu modes namu. Pirmais Latvijā sāka profesionāļu modeļu sagatavošanu savā Tērpu demonstrētāju studijā un ļoti daudziem vizuālo jomu pārstāvjiem ir bijis pirmais skolotājs un padomdevējs. Gints Bude veido stilus modes žurnāliem, ir vadījis TV raidījumu "Ievas pārvērtības", eksperta statusā piedalās TV24 raidījumā “Spices stila pavēlnieks”, ir apģērba, stila un etiķetes eksperts, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modi. Latvijas Amatniecības kameras meistars. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.10.2021 līdz 03.11.2021

  8h

  15 (3 brīvas)

Bērnu pašvadīta un mērķtiecīga mācīšanās pirmsskolas mūzikas izglītībā pirmsskolā. Labās prakses piemēri. (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas mūzikas pedagogi

Programma paredz: 1.Iepazīšanos ar mūzikas nodarbības struktūru, metodiskajiem paņēmieniem, saturu un didaktisko materiālu izmantošanu. 2.Aktivitātes bērnu pašvadītas mācīšanās attīstīšanai, to plānošana 3.Iepazīšanās ar mājaslapu www.dziesmasberniem.lv. Mājaslapā ievietotā satura izmantošana  bērnu pašvadītas mācīšanās organizēšanai mūzikas nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 10.09.2021 līdz 24.09.2021

  9h

  30 (0 brīvas)

Mācību procesa plānošana un mācīšanas mācīšanās paņēmieni Latvijas un pasaules vēsturē 7.-9.klasei lietpratības attīstīšanai. (Kursi notiek attālināti)

Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika) Latvijas un pasaules vēstures skolotāji 7.-9.klasēs

Programma veidota sociālās un pilsoniskās mācību jomas pedagogiem, kā atbalsts lietpratības attīstīšanai Latvijas vēstures un pasaules vēstures mācīšanā 7.-9.klasēs. Nodarbībā dalībnieki apgūs digitālos rīkus un mācīšanas paņēmienus, kas nodrošina skolēnu lietpratības attīstīšanu, izvērtēs dažādus skolēnu snieguma vērtēšanas paņēmienus, pilnveidos prasmes formulēt jēgpilnus skolēnam sasniedzamos rezultātus mācību stundā, plānot mērķtiecīgu klātienes un attālināto mācību stundu, izmantojot mūsdienīgas mācīšanas stratēģijas un paņēmienus, apzinās iespējas sadarboties un integrēt sociālo zinību un vēstures tematus.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 15.09.2021 līdz 21.10.2021

  16h

  34 (0 brīvas)

Temata “Kā modelē un izgatavo izstrādājumu ar 3D printeri” īstenošanas iespējas dizainā un tehnoloģijās (Kursi notiek attālināti)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) dizaina un tehnoloģiju skolotāji

Programmā skolotāji pilnveidos kompetences par temata “Kā modelē un izgatavo izstrādājumu ar 3D printeri” satura un pieejas īstenošanas iespējām dizainā un tehnoloģijās 7.klasē: attīstīs izpratni par 3D modelēšanas pamatprincipiem, pilnveidos prasmes vienkāršu risinājumu veidošanā un pēcapstrādē, attīstīs prasmi veidot vērtēšanas kritērijus tematam un sniegt atgriezenisko saiti.
Pieteikšanās ar edu.riga.lv e-pastu. 
Pirms nodarbības sagatavot un izlasīt temata paraugprogrammu: https://mape.skola2030.lv/resources/174

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  21.09.2021 15:00 - 17:15

  8h

  30 (0 brīvas)

Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa “Mācies kopā ar Mazo Mulu” izmantošanas iespējas vizuālās mākslas mācību procesā 1.-3. klasē (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vizuālās mākslas skolotāji 1.-3. klasē, sākumskolas skolotāji

Skolotāji attīstīs izpratni par interaktīvā mācību un metodiskā līdzekļa “Mācies kopā ar mazo Mulu” (turpmāk DMML) izmantošanas iespējām mācību procesā. DMML ir iekļauti 4 mākslas žanri – ainava, klusā daba, portrets un animālijas, kas izved skolēna uzmanību cauri dažādiem izziņas līmeņiem, pamatojoties uz izglītības standarta pamatprasībām noteiktajam izglītības posmam, iekļaujot 3 grūtības pakāpju (līmeņu) mācību saturu. DMML ir vērsts uz  kultūrizglītības mācību jomai noteikto plānoto rezultātu īstenošanu, attīstot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana, problēmrisināšana, jaunrade, pašvadīta mācīšanās, sadarbība un digitālās prasmes un nodrošinās mācību sasnieguma vērtēšanu. Vairāk skatīt https://www.youtube.com/watch?v=ko_64A2sS88

SEMINĀRS NOTIKS ATTĀLINĀTI.

Uzzināt vairāk

  Seminārs attālināti

  22.09.2021 14:00 - 16:30

  3h

  30 (16 brīvas)

Saskarsmes procesa virzība efektīvai sadarbībai ar vecākiem - sākumskolas skolotājiem (Kursi notiek attālināti)

Audzināšanas joma sākumskolas skolotāji

Mūsdienu skolā vecāki arvien aktīvāk veido sociālās grupas, pārrunājot skolā notiekošo sociālajos tīklos, dažādās grupās, komunicē ar skolotājiem e-klasē, izsaka gan elektroniski, gan klātienē savu viedokli par skolotāju audzināšanas un mācīšanas stilu, kas bieži vien ir pamācošā vai pretenciozā formā, tādēļ skolotājam būtiski ir pilnveidot savas prasmes komunikācijā (mutvārdu un rakstiskajā) ar vecākiem. Komunikācijas stils un forma ir tā, kas var veidot efektīvu turpmāko sadarbību ar vecākiem. 

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 22.09.2021 līdz 29.09.2021

  6h

  30 (0 brīvas)

Starppriekšmetu saiknes īstenošana mācību stundās, vērtēšana. Valmieras Valsts ģimnāzijas pieredze (Kursi notiek attālināti)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) 7.-12.kl. skolotāji

Nodarbībā tiks atspoguļoti mācīšanas un mācīšanās piemēri, realizējot starppriekšmetu saikni dažādos mācību priekšmetos, iztirzāti skolēnu sasniegumu vērtēšanas principi. Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Renāte Bērziņa iepazīstinās ar savu un kolēģu pieredzi.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  23.09.2021 15:00 - 18:00

  4h

  30 (0 brīvas)

Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa “Mācies kopā ar Mazo Mulu” izmantošanas iespējas vizuālās mākslas mācību procesā 1.-3. klasē (Kursi notiks attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vizuālās mākslas skolotāji 1.-3. klasē, sākumskolas skolotāji

Skolotāji attīstīs izpratni par interaktīvā mācību un metodiskā līdzekļa “Mācies kopā ar mazo Mulu” (turpmāk DMML) izmantošanas iespējām mācību procesā. DMML ir iekļauti 4 mākslas žanri – ainava, klusā daba, portrets un animālijas, kas izved skolēna uzmanību cauri dažādiem izziņas līmeņiem, pamatojoties uz izglītības standarta pamatprasībām noteiktajam izglītības posmam, iekļaujot 3 grūtības pakāpju (līmeņu) mācību saturu. DMML ir vērsts uz  kultūrizglītības mācību jomai noteikto plānoto rezultātu īstenošanu, attīstot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana, problēmrisināšana, jaunrade, pašvadīta mācīšanās, sadarbība un digitālās prasmes un nodrošinās mācību sasnieguma vērtēšanu. Vairāk skatīt https://www.youtube.com/watch?v=ko_64A2sS88

Uzzināt vairāk

  Attālināts seminārs

  23.09.2021 14:00 - 16:30

  3h

  30 (0 brīvas)

Fizikas mācības pamatskolā: pieredzes seminārs (Kursi notiek attālināti)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) Fizikas pamatskolas skolotāji

Programmas mērķis ir pārrunāt mācību darba plānošanu un īstenošanu, ieviešot kompetencēs balstītas mācības pamatskolas fizikas kursā. Skolotāji tiks iepazīstināti ar viena fizikas temata plāna parauga 8. vai 9.klasei fizikā un to atsegumu. Skolotāji diskutēs par mācību un metodiskajiem materiāliem un iespējām kā novērtēt skolēnu sniegumu.

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes seminārs

  27.09.2021 15:30 - 18:00

  4h

  30 (10 brīvas)

Mācību procesa veidošana 8.klases bioloģijā skolēna izaugsmes veicināšanai (Kursi notiek attālināti)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) Bioloģijas pamatskolas skolotāji

Programmas apguves laikā tiks  aktualizēta izpratne par mācību procesa daudzpakāpju plānošanu (standarts, programma, tematiskais plāns), akcentējot skolēnu mācīšanās aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu plānošanu. Skolotājiem tiks pilnveidota  prasme organizēt mūsdienīgu, inovatīvu, kompetenču pieejai izglītībā atbilstošu mācību procesu, akcentējot radoši pētniecisko darbību, skolēnu pašizziņu un pašvadību, kā arī  prasme integrēt mācību procesā dažādus pētniecības elementus, lai attīstītu skolēnu vispārējās prasmes un caurviju prasmes. Mūsdienīga mācību procesa organizēšanai skolotāji tiks iepazīstināti ar izmantojamiem resursiem- Zvaigzne ABC mācību grāmatas “Bioloģija 8.klasei” (2021.gads).

Uzzināt vairāk

  Tiešsaistes kursi

  no 28.09.2021 līdz 05.10.2021

  8h

  40 (8 brīvas)

Mērķtiecīgas mācību vides veidošana un mācību procesa organizēšana pirmsskolā (5.grupa) (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Piedāvātā tematika: Temata plānošana, izmantojot “runājošās sienas” pirmsskolā dažādās vidēs. “Runājošo sienu” izmantošana, ņemot vērā konkrētā bērnu vecuma vajadzības, darbības veidus. Jēgpilnu uzdevumu plānošana un īstenošana atbilstoši sasniedzamajam rezultātam jomās. Vērtēšana. Atgriezeniskā saite.

 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 30.09.2021 līdz 15.10.2021

  16h

  30 (0 brīvas)

Mērķtiecīgas mācību vides veidošana un mācību procesa organizēšana pirmsskolā (6.grupa) (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Piedāvātā tematika: Temata plānošana, izmantojot “runājošās sienas” pirmsskolā dažādās vidēs. “Runājošo sienu” izmantošana, ņemot vērā konkrētā bērnu vecuma vajadzības, darbības veidus. Jēgpilnu uzdevumu plānošana un īstenošana atbilstoši sasniedzamajam rezultātam jomās. Vērtēšana. Atgriezeniskā saite.

 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 30.09.2021 līdz 05.11.2021

  16h

  30 (-3 brīvas)

Latviešu valodas optimālā līmeņa valsts pārbaudes darba programma un uzdevumu paraugi (Kursi notiek attālināti)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) vidusskolas latviešu valodas skolotāji

Semināra mērķis pārrunāt latviešu valodas optimālā līmeņa valsts pārbaudes darba programmas saturu, iepazīties ar uzdevumu paraugiem un veidiem, uzdot un noskaidrot aktuālus jautājumus eksāmena darba veidotājiem. Seminārs tiks atkārtots 21.oktobrī un skolotāji var pieteikties sev ērtākā laikā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminās

  04.10.2021 15:00 - 18:00

  4h

  35 (29 brīvas)

Formatīvā vērtēšana latviešu valodas un literatūras mācībās 7. un 10.klasē -meklējumi un atradumi (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma),  Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) latviešu valodas un literatūras skolotāji

Seminārā latviešu valodas un literatūras skolotāji aktualizēs, kāpēc formatīvā vērtēšana nepieciešama, pētīs praktiskus piemērus formatīvajai vērtēšanai dažādās mācīšanās situācijās 7. un 10.klasē, kā arī diskutēs par ieguvumiem un grūtībām formatīvās vērtēšanas procesā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 06.10.2021 līdz 13.10.2021

  6h

  35 (26 brīvas)

Latviešu valodas mācības 1. un 2. klasē. Pieredzes seminārs (Kursi notiek attālināti)

Sākumskolas skolotāji 1., 2. klases sākumskolas skolotāji

Pieredzes apmaiņas seminārā pedagogi iepazīs, kā plānot un īstenot mācību procesu 1.un 2. klasē latviešu valodas apguvei un kādus mācību līdzekļus  izmantot, lai īstenotu kompetencēs balstītu mācīšanos. Seminārā dalīsies pieredzē par attīstošas atgriezeniskās saites sniegšanas veidiem.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 07.10.2021 līdz 08.10.2021

  6h

  35 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (8. grupa) KURSI IR PAR MAKSU (Kursi notiek attālināti)

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 07.10.2021 līdz 12.10.2021

  8h

  30 (26 brīvas)

Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa “Mācies kopā ar Mazo Mulu” izmantošanas iespējas vizuālās mākslas mācību procesā 1.-3. klasē (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vizuālās mākslas skolotāji 1.-3. klasē, sākumskolas skolotāji

Skolotāji attīstīs izpratni par interaktīvā mācību un metodiskā līdzekļa “Mācies kopā ar mazo Mulu” (turpmāk DMML) izmantošanas iespējām mācību procesā. DMML ir iekļauti 4 mākslas žanri – ainava, klusā daba, portrets un animālijas, kas izved skolēna uzmanību cauri dažādiem izziņas līmeņiem, pamatojoties uz izglītības standarta pamatprasībām noteiktajam izglītības posmam, iekļaujot 3 grūtības pakāpju (līmeņu) mācību saturu. DMML ir vērsts uz  kultūrizglītības mācību jomai noteikto plānoto rezultātu īstenošanu, attīstot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana, problēmrisināšana, jaunrade, pašvadīta mācīšanās, sadarbība un digitālās prasmes un nodrošinās mācību sasnieguma vērtēšanu. Vairāk skatīt https://www.youtube.com/watch?v=ko_64A2sS88

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  07.10.2021 15:00 - 17:15

  3h

  30 (26 brīvas)

Izmantojamie digitālie rīki attālināto mācību procesā (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji 1. - 12. klašu jebkura mācību priekšmeta skolotāji

Programma paredzēta pamatskolas skolotājiem. Skolotāji tiks iepazīstināti ar tiešsaistes platformas Zoom iespējām un dažādu rīku izmantošanu mācīšanā attālināti. Tiks parādītas platformas Kahoot iespējas formatīvajā vērtēšanā. Parādītas Uzdevumi.lv izmantošanas iespējas pārbaudes darbu vai patstāvīgo darbu veidošanā. Tiks aplūkotas atgriezeniskās saites veidošanas iespējas – Padlet un Google veidlapas (Google Forms).

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  11.10.2021 14:30 - 17:30

  4h

  30 (6 brīvas)

Bērna lietpratības un radošuma attīstīšana darbā ar krāsām pirmsskolā (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma paredzēta pirmsskolas pedagogiem, lai pilnveidotu pirmskolas audzēkņu prasmes daudzpusīgi izmantot dažādas krāsu tehnikas un darba formas rotaļnodarbībās lietpratības un radošuma attīstīšanai, vēršot arī uzmanību pēctecībai sākumskolā mācību priekšmeta vizuālā māksla apguvē.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 11.10.2021 līdz 19.10.2021

  12h

  30 (0 brīvas)

Integrētu darba lapu izmantošana mācību procesā 1.,2. klasē, realizējot caurviju prasmes. Pozitīvi risinājumi un pieredze mācību stundās (Kursi notiek attālināti)

Sākumskolas skolotāji 1., 2.klases sākumskolas skolotāji

Seminārā skolotāja dalīsies pieredzē par interaktīvu stundu veidošanu sākumskolā, sastādītajām darba lapām un integrētiem uzdevumiem, balstoties uz J.Osmaņa “Sprīdīša ābeci”, to izmantošanas iespējām kompetencēs balstītā mācību procesā. Diskutēsim par vērtēšanas jautājumiem un iepazīsim formatīvās vērtēšanas rīka “Plickers” izmantošanu, kas ļauj skenēt papīra kartes ar skolēnu atbildēm.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  13.10.2021 14:00 - 17:00

  4h

  25 (8 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā(8h) (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

1. nodarbībā: 
-sadarbība ar vecākiem: profilakse, konfliktu risināšana, sadarbība pēc tam, 
- sadarbība ar kolēģiem, citiem speciālistiem un institūcijām, 
- palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.
2. nodarbībā:
- kopīgais un atšķirīgais starp bērnu tiesībām, pienākumiem un pieaugušo tiesībām, pienākumiem, 
- pieaugušo cilvēku uzvedības instrumenti saskarsmē ar bērniem, pusaudžiem un citiem pieaugušajiem, - robežas starp drošu disciplinēšanu, agresiju un vardarbību, vardarbības veidi, tai skaitā mobings.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 18.10.2021 līdz 04.11.2021

  8h

  25 (0 brīvas)

Mācību satura plānošana un īstenošana vizuālajā mākslā 5.klasē (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vizuālās mākslas skolotāji, kuri māca 5. klasē

Skolotāji pilnveidos izpratni par radošuma sekmēšanas iespējām un vērtēšanu, analizēs vizuālās mākslas programmas parauga tematus 5.klasē, pilnveidos izpratni par tematu apguves iespējām atbilstoši sasniedzamajam rezultātam, lai realizētu skolēniem paredzētos uzdevumus un attīstītu viņu mācīšanās prasmes. Pirms semināra dalībniekiem iepazīties ar visu tematu saturu vizuālās mākslas programmas paraugā 5. klasei Mācību resursu krātuve (skola2030.lv)

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  14.10.2021 15:00 - 18:00

  4h

  30 (19 brīvas)

Metodes un paņēmieni sociālās un pilsoniskās mācību jomas īstenošanā pirmsskolas mācību procesā (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma veidota pirmsskolas pedagogiem kā atbalsts  kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā. Kursu noslēgumā pirmsskolas skolotājiem būs izpratne par mērķtiecīgu mācību procesa plānošanu, pratīs izmantot dažādas mācību metodes un paņēmienus mācību procesa īstenošanā klātienē un attālināti, mācēs izmantot grafisko organizatoru (plānoto, hierarhisko, konceptuālo, secīgo) sasniedzamā rezultāta apguves plānošanā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 15.10.2021 līdz 27.10.2021

  8h

  35 (-2 brīvas)

Vērtību un tikumu izpratnes pilnveidošanas iespējas skolēnu tikumiskajā audzināšanā (Kursi notiek attālināti)

Audzināšanas joma visi pedagogi

Skolotāji pilnveidos izpratni par vērtību un tikumu satura akcentiem mūsdienu tikumiskās audzināšanas kontekstā, tās izaicinājumiem mūsdienās, pilnveidos savas kompetences tikumiskās audzināšanas satura realizācijai un prezentēs savu mācību metodisko līdzekli skolēnu vērtību un tikumu izpratnes sekmēšanai.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 15.10.2021 līdz 27.10.2021

  6h

  25 (-1 brīvas)

Mācību satura plānošana un īstenošana dizainā un tehnoloģijās 1.-3. klasei (Kursi notiek attālināti)

Sākumskolas skolotāji 1.-3. klašu skolotāji, kuri māca dizainu un tehnoloģijas

Skolotāji analizēs dizaina un tehnoloģiju programmas parauga tematus un izstrādātos materiālus, pilnveidos izpratni par tematu apguves iespējām atbilstoši sasniedzamajam rezultātam, lai realizētu skolēniem paredzētos uzdevumus un attīstītu viņu mācīšanās prasmes. Pirms semināra dalībniekiem iepazīties ar visu tematu saturu dizaina un tehnoloģiju programmas paraugā 1.-3. klasei Mācību resursu krātuve (skola2030.lv).

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 19.10.2021 līdz 16.11.2021

  8h

  30 (15 brīvas)

Idejas un priekšlikumi ģeogrāfijas apguvei 8. klasē: pieredzes seminārs (Kursi notiek attālināti)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) pamatskolas ģeogrāfijas skolotāji

Programmas mērķis ir pārrunāt mācību darba plānošanu un īstenošanu, ieviešot kompetencēs balstītas mācības pamatskolas ģeogrāfijas kursā. Skolotāji tiks iepazīstināti ar ģeogrāfijas tematiskā  plāna paraugu 8. klasei. Skolotāji diskutēs par mācību un metodiskajiem materiāliem, ko izmantot ģeogrāfijas stundās Nodarbībā tiks pārrunātas idejas vērtēšanas īstenošanai atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem. Starpdisciplināru darbu veidošana ģeogrāfijas stundās pamatskolā. Digitālo iespēju izmantošana mācību stundās gan klātienē, gan attālināti. Darbs ar mentimeter piedāvātajām  iespējām, metožu pielietojums atgriezeniskās saites saņemšanai  no skolēniem.ģeogrāfijas stundās, ko var veiksmīgi īstenot arī attālināti.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  19.10.2021 10:00 - 13:00

  4h

  30 (26 brīvas)

Mācību satura plānošana un īstenošana dizainā un tehnoloģijās. Rīgas Kultūru vidusskolas pieredze (Kursi notiek klātienē)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) dizaina un tehnoloģiju, datorikas skolotāji 4.-11.klasēs

Programmā Rīgas Kultūru vidusskolas tehnoloģiju jomas skolotāji klātienē dalīsies pieredzē par skolas kā mācīšanās kopienas attīstīšanu un metodiskā darba lomu skolā, kā veidot sadarbību un organizēt plānošanu mācību jomā un starp jomām, kā organizēt tematu apguvi, izvēlēties uzdevumus un vērtēt tehnoloģijās pamatskolā un vidusskolā. Piesakoties piezīmēs aicinām norādīt savu mācību priekšmetu un vecumposmu. Dalība seminārā tikai ar derīgu COVID19 sertifikātu.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  20.10.2021 10:00 - 13:45

  5h

  80 (77 brīvas)

Latviešu valodas mācības 7. un 8. klasē mazākumtautību skolā (Kursi notiek attālināti)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) latviešu kā otrās valodas un literatūras skolotāji

Pieredzes apmaiņas seminārā skolotāja dalīsies pieredzē, kā plānot un īstenot mācību procesu 7.un 8. klasē latviešu valodas un literatūras apguvei mazākumtautību skolā un kādus mācību līdzekļus  izmantot, lai īstenotu kompetencēs balstītu mācīšanos. Seminārā dalīsies pieredzē par attīstošas atgriezeniskās saites sniegšanas veidiem.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  no 20.10.2021 līdz 21.10.2021

  6h

  30 (24 brīvas)

Sociālās vides un emocionālās inteliģences loma bērna audzināšanā (Kursi notiek attālināti)

Audzināšanas joma pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programmas apguves laikā pedagogi pilnveidos profesionālo kompetenci, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā veiksmīgu skolas gaitu uzsākšanai nepieciešamo iemaņu izkopšanu, apgūst metodes, kas attīsta bērna sociāli emocionālās prasmes, kuras ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības, uzlabo prasmi sadarboties ar ģimeni  vienotu  audzināšanas mērķu sasniegšanā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 20.10.2021 līdz 29.10.2021

  6h

  30 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā(6h) (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji

1. nodarbībā:
-Bērnu tiesību galvenie principi.
- Vardarbības galvenie motīvi un pieaugušo cilvēku kompetences instrumenti.
2. nodarbībā: 
-Vardarbības veidi,.
- Efektīvas saskarsmes stratēģijas.
- Palīdzība sev situācijās, kad bijis iesaistītas vardarbības risināšanā.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 20.10.2021 līdz 27.10.2021

  6h

  25 (-2 brīvas)

Projekts "Palīdzēsim bērniem iekļauties" 6. modulis "Disleksija un diskalkulācija" (Kursi notiek attālināti)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visi skolotāji vispārizglītojošo skolu pedagogi

Seminārā būs iespēja uzzināt, kas ir disleksija, disgrāfija un diskalkulācija? Pazīmes, kas liecina par izglītojamā grūtībām lasīt, rakstīt un atpazīt skaitļus. Kad un kāpēc rodas grūtības lasīt un rakstīt? Kas un kad var palīdzēt, ja skolēnam konstatē lasīšanas un rakstīšanas traucējumu? Pedagoga loma un atbalsta pasākumi strādājot ar skolēniem, kuriem ir lasīšanas un rakstīšanas traucējumi. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  20.10.2021 14:00 - 16:30

  3h

  35 (-1 brīvas)

Office365 un citu tiešsaistes rīku izmantošana mācību procesā (Kursi notiek attālināti)

Visi skolotāji pamatskolas skolotāji ar edu pasta kontu

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 20.10.2021 līdz 27.10.2021

  8h

  30 (21 brīvas)

Vidusskolas pamatkursa “Sports un veselība” saturs un tā pieejas īstenošana (Kursi notiek attālināti)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) sporta skolotāji

Pilnveidot pedagogu profesionālās  kompetences  vidusskolas pamatkursa  Veselības un fiziskās aktivitātes jomas  sasniedzamo rezultātu apguvē, kura laikā skolēni atbilstoši fiziskām spējām un veselībai pilnveido stratēģijas un taktikas paņēmienu pielietošanu dažādās fiziskās aktivitātēs un nostiprina izpratni par veselīga dzīvesveida paradumiem.  Pārnest zināšanas un prasmes uz tipveida un nestandarta situācijām. Skolēns  mācīšanās procesā sniedz atgriezenisko saiti. ( Ko es protu? Ko es gribu iemācīties? Kā es to darīšu? Kā es zināšu, ka esmu to apguvis?)

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  21.10.2021 10:00 - 13:00

  4h

  35 (24 brīvas)

Latviešu valodas optimālā līmeņa valsts pārbaudes darba programma un uzdevumu paraugi (Kursi notiek attālināti)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) vidusskolas latviešu valodas skolotāji

Semināra mērķis pārrunāt latviešu valodas optimālā līmeņa valsts pārbaudes darba programmas saturu, iepazīties ar uzdevumu paraugiem un veidiem, uzdot un noskaidrot aktuālus jautājumus eksāmena darba veidotājiem.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  21.10.2021 15:00 - 18:00

  6h

  30 (14 brīvas)

Argumentācijas un skaidrošanas prasmju attīstīšana skolēniem dabaszinātņu priekšmetos (Kursi notiek attālināti)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāji

Programma paredzēta dabaszinātņu jomas pedagogiem, lai akcentētu argumentācijas  un skaidrošanas  prasmes  apguvi kritiskās domāšanas un jaunā kompetenču pieejas mācību satura kontekstā. Pedagogi zinās, kādas ir argumenta un skaidrojuma struktūras un kā sākt attīstīt šīs prasmes un iegūs idejas darbam. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 21.10.2021 līdz 03.11.2021

  6h

  35 (27 brīvas)

Caurviju prasmju pielietošana sporta stundā (Kursi notiek attālināti)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība) sporta skolotāji

Programmā pieredze jaunā mācību satura īstenošana un caurviju prasmju integrēšana sporta stundās skolā. Starpdisciplinaritātes īstenošanas piemēri praksē, radoši pašvadītas mācīšanās procesa piemēri sportā. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  22.10.2021 10:00 - 13:00

  4h

  35 (17 brīvas)

Mācību satura plānošana un īstenošana dizainā un tehnoloģijās pirmsskolā (1.grupa) (Kursi notiek attālināti)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Skolotāji pilnveidos izpratni par kompetenču pieejā balstīta dizaina un tehnoloģiju mācību satura plānošanu pirmsskolā, attīstīs prasmi izvēlēties uzdevumus atbilstoši SR, attīstot caurviju prasmes, iekārtojot atbilstošu mācību vidi, pilnveidos izpratni par bērna snieguma vērtēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanu.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 26.10.2021 līdz 09.11.2021

  8h

  30 (-8 brīvas)

Integrācijas būtība un nepieciešamība mācību satura plānošanā un īstenošanā, ieviešot kompetencēs balstītas mācības matemātikas kursā (Kursi notiek attālināti)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija),  Matemātikas joma (matemātika) 7.-12.klašu skolotāji

Šobrīd un tuvākajā nākotnē prioritārs uzdevums ir veidot izglītojamo integrēto domāšanas kultūru. Tas veicinātu vēlmi uztvert pasauli kā vienu veselumu un attīstītu pasaules uztveri. Nodarbībā tiks piedāvāts ieskats un dalībnieki uzzinās, 1) kā pedagoģijas teorijā un mācību procesa organizēšanas praksē ir attīstījusies izpratne par jēdzienu „integrācija”?  2) kādi ir mācību satura integrācijas modeļi, integrācijas pakāpes? 3) kāda ir mācību priekšmetu normatīvā bāze  integrācijas īstenošanai? Lektore iepazīstinās ar savu pieredzi: kā plānot un organizēt integrētas mācības (tematus, nodarbības) un veidot kompleksus uzdevumus?  Semināra dalībniekiem būs iespēja analizēt piemērus.

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  26.10.2021 14:00 - 17:00

  4h

  30 (20 brīvas)

Projekts "ES" 3. modulis "Paškoučings – darbs ar sevi" (Kursi notieek attālināti)

Visi skolotāji

Projekta modulis sadalīts 3 daļās, lai saprastu, kas ir paškoučings un kā to pielietot ikdienā. 1) "Kur es esmu šobrīd?". Esošās situācijas novērtēšana, balansa aplis, prioritātes, svarīgi/steidzami darbi. 2) "Kur es vēlos būt?" Vīzija, mērķi. Šķēršļi, pārliecības, uzskati, domāšanas veids, atbalsts un mani resursi. 3) "Ko darīt, lai tur nokļūtu?" Ieradumi, ikdienas rutīna, motivācija, ceļš uz mērķiem. Nodarbības īstenošanas formas: stāstījums, diskusija, jautājumi un atbilžu sesija, kā arī darbošanās grupās. 

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes kursi

  no 27.10.2021 līdz 10.11.2021

  9h

  35 (16 brīvas)

Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa “Mācies kopā ar Mazo Mulu” izmantošanas iespējas vizuālās mākslas mācību procesā 1.-3. klasē (Kursi notiek attālināti)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vizuālās mākslas skolotāji 1.-3. klasē, sākumskolas skolotāji

Skolotāji attīstīs izpratni par interaktīvā mācību un metodiskā līdzekļa “Mācies kopā ar mazo Mulu” (turpmāk DMML) izmantošanas iespējām mācību procesā. DMML ir iekļauti 4 mākslas žanri – ainava, klusā daba, portrets un animālijas, kas izved skolēna uzmanību cauri dažādiem izziņas līmeņiem, pamatojoties uz izglītības standarta pamatprasībām noteiktajam izglītības posmam, iekļaujot 3 grūtības pakāpju (līmeņu) mācību saturu. DMML ir vērsts uz  kultūrizglītības mācību jomai noteikto plānoto rezultātu īstenošanu, attīstot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana, problēmrisināšana, jaunrade, pašvadīta mācīšanās, sadarbība un digitālās prasmes un nodrošinās mācību sasnieguma vērtēšanu. Vairāk skatīt https://www.youtube.com/watch?v=ko_64A2sS88

Uzzināt vairāk

  tiešsaistes seminārs

  28.10.2021 15:00 - 17:00

  3h

  30 (21 brīvas)

Mācāmies kopā: pieredze un izaicinājumi, ieviešot jauno mācību saturu svešvalodu apguvē 7.- 12. klasēs (Kursi notiek attālināti)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) angļu, vācu, krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Metodiskā pēcpusdiiena veidota sadarbībā ar  Jelgavas Valsts ģimnāzijas pedagogiem.Nodarbību laikā  pilnveidosim zināšanas  par valodu jomas darbu, mācību procesu klātienē un tiešsaistē, kādus paņēmienus un metodes  izmanto skolotāji vācu valodas, angļu valodas un krievu valodas (svešvalodas) stundās. Apskatāmās tēmas:  miniprojekti 7.,10.klasēs vācu valodas stundās; domāšana par mācīšanos krievu valodas stundās; infografikas veidošana un prezentēšana, vārdu krājuma un gramatikas  apguve, strādājot pāros/grupās angļu valodas stundās.

Uzzināt vairāk

  metodiskā pēcpusdiena

  28.10.2021 15:00 - 18:00

  4h

  30 (17 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit