Pi Ot Tr Ce Pie Se Sv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Viens no svarīgākajiem veiksmes principiem ir konkrēts mērķis, atvērtība un pozitīva domāšana
Tam kuģim, kuram nav gala mērķa, nekad nepūtīs ceļavējš. Seneka

Kursi

Latvijas Republikā pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 2. jūlija noteikumi Nr. 363. Tajos teikts, ka pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās meistarības pilnveidošanu, apgūstot profesionālās pilnveides programmas, kuru apjoms nav mazāks kā 36 stundas (kopsummā) triju gadu laikā. Pedagogam sava profesionālās meistarības pilnveide jāplāno atbilstoši izglītības iestādes pedagogu profesionālās pilnveides grafikam sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs strādā. Pedagogs savu profesionālo meistarību var pilnveidot, apgūstot A vai B programmu. Noteikumi paredz, ka B programmas īsteno tikai augstākās izglītības institūcijas, savukārt A programmas ir tās, kuras īsteno Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs.